De fleste entreprisekontrakter krever at entreprenøren stiller sikkerhet til bestilleren som garanti for at forpliktelsene under entreprisen kan fullføres. Sikkerheten gjelder også ansvar i reklamasjonstiden etter at entreprisen er fullført. Byggsikkerhet er en kombinasjon av utførelsesgarantien og reklamasjonstidsgarantien, og beskytter bestillere mot eventuelle merkostnader som kan oppstå dersom entreprenøren ikke fullfører forpliktelsene i henhold til entreprisekontrakten i entreprise- eller reklamasjonstiden.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når du trenger byggsikkerhet etter Norsk Standard!

Vi jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Nordic Guarantee tilbyr et komplett sett med garantier i henhold til Bustadoppføringslova og Norsk Standard. Med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet. Byggsikkerhet fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader. Byggsikkerheten kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.