Raske fakta

 • Vi har drevet virksomhet siden begynnelsen av 1990-tallet
 • Nordic Guarantee er et datterselskap av Manzillo Holdings Limited
 • Vi garanterer for mer enn SEK 11 milliarder
 • Ca. 2600 kunder
 • + 30 ansatte
 • Kontorer i Stockholm, Malmö, Oslo, Helsinki og København
 • Vi er underlagt tilsyn fra det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen.
 • Økonomisk oversikt fra 2015:
  – Premieinntekt SEK 126 mill. (+27 %)
  – Resultat SEK 13 mill.
  – Egenkapital SEK 122 mill.
  – Kapitalkrav for Solvens II er oppfylt

Tilsyn og konsesjon

Nordic Guarantee er underlagt tilsyn fra det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen (FI), med tillatelse (konsesjon) til å drive forsikringsvirksomhet innenfor forsikringsklasse 15 og 9. For fullstendig informasjon se foretaksregisteret hos FI.

Synspunkter og klager

Hvis du har synspunkter eller klager på måten vi har håndtert et spesifikt oppdrag på, er du velkommen til å kontakte klageansvarlig Erik Ljunggren på telefon +46 8-586 165 05. Du kan også sende inn synspunktene dine via brev eller e-post på adressene nedenfor:

Nordic Guarantee
Kista Science Tower
164 51 Kista
info@nordg.se

Dokumenter

Vil du vite mer om garantiene våre?