Raske fakta

 • Vi har drevet virksomhet siden begynnelsen av 1990-tallet
 • Nordic Guarantee er et datterselskap av Manzillo Holdings Limited
 • Vi garanterer for mer enn SEK 19 milliarder
 • Ca. 3,000 kunder
 • +40 ansatte
 • Kontorer i Stockholm, Malmö, Oslo, Helsinki og København
 • Vi er underlagt tilsyn fra det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen.
 • Finansielle høydepunkter – 2018
  • Premieinntekt SEK 215 mill. (+20%)
  • Kapitalbase (Per Solvency II) SEK 191 mill (+24%)
  • Egenkapital SEK 168 mill (+39%)
  • SCR* 167% (+7%)
  • Kapitalkrav for Solvens II er oppfylt

   

  * Kapitalbase/Solvens II kapitalkrav

Tilsyn og konsesjon

Nordic Guarantee er underlagt tilsyn fra det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen (FI), med tillatelse (konsesjon) til å drive forsikringsvirksomhet innenfor forsikringsklasse 15 og 9. For fullstendig informasjon se foretaksregisteret hos FI.

Synspunkter og klager

Hvis du har synspunkter eller klager på måten vi har håndtert et spesifikt oppdrag på, er du velkommen til å kontakte klageansvarlig Erik Ljunggren på telefon +46 8-586 165 05. Du kan også sende inn synspunktene dine via brev eller e-post på adressene nedenfor:

Nordic Guarantee
Kista Science Tower
164 51 Kista
info@nordg.se

Dokumenter

Vil du vite mer om garantiene våre?