Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Håndtering av en klage skal skje raskt og vi vil gjøre vårt beste for å komme snarlig tilbake til deg. Første steg til være å identifisere problemet samt finne en holdbar løsning på dette.

Om vi ikke oppnår en umiddelbar løsning, vil følgende saksgang finne sted.

  • Innen tre dager etter at vi har mottatt din tilbakemelding, vil du motta en skriftlig bekreftelse fra Nordic Guarantee. Den vil også inneholde opplysninger om hvem som behandler saken på vegne av selskapet.
  • Vårt mål er at klagen skal være behandlet innen 14 arbeidsdager samt at du fortløpende skal holdes orientert om sakens utvikling. Å fremsette en klage er kostnadsfritt. Om en klage ikke tas til etterretning, vil du motta en begrunnelse for dette.
  • Om du fremdeles ikke er fornøyd etter at din klage har blitt behandlet hos oss, kan du klage inn Nordic Guarantee til ditt lokale Forliksråd eller Tingrett. Om dette, se www.forliksraadet.no

Ved eventuell tilbakemelding eller klage ber vi om at du kontakter oss ved brev eller e-post på følgende adresser:

Nordic Guarantee
Postboks 268 Sentrum
0103 Oslo
info@nordg.no

For raskere saksgang ber vi om at du oppgir navn på den person hos Nordic Guarantee som du har vært i kontakt med samt en redegjørelse knyttet til hendelsen som ligger til grunn for din tilbakemelding. Klageansvarlig er Michael Gantén, som nås på +46 8 586 165 17complaint@nordg.com.