Insurety International Surety Alliance erdannet av Assetinsure (Australia), Lombard Insurance (Sør-Afrika) og Nordic Guarantee (Norden).

Insurety har som formål å styre den internasjonale strategien for den samlede gruppen , herunder rådgivning og løsninger for å sikre bærekraftig vekst og forbedre risikostyring for medlemmene i alliansen. Det gjøres med utgangspunkt i en allerede solid posisjon i det internasjonale garantimarkedet, med tilstedeværelse på tre kontinenter og en sterk markedsposisjon i de regioner der alliansemedlemmene opererer.

Kort om Insurety:

  • Insurety er dannet gjennom et kollektiv av likesinnede garantiselskaper, alle med mål om å spilleen betydelig rolle innenfor de sektorer og markeder hvor de opererer.
  • Insurety er et kollektiv av interessenter og ledere som alle tror at man kan oppnå mer som en samlet gruppe enn alene.
  • Insurety består av mennesker fra tre kontinenter, med sammenfallende systembehov, syn på risiko, vekstambisjoner og tilnærminger til menneskelig utvikling.
  • Insurety er en allianse med delte verdier og en felles visjon.

For ytterligere informasjon, besøk Insurety-hjemmesiden på https://www.insurety.global/ eller kontakt Nordic Guarantee sine ansatte.

Vil du vite mer om garantiene våre?