Vi er underlagt det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, som fastsetter kapitalkravene våre, og allerede i dag oppfyller vi kravene som stilles til Solvens II.

Utover dette har vi reassurert risikoene våre, og gjenforsikringsprogrammet omfatter en rekke store og velkjente gjenforsikringsselskaper, samtlige med minimum A-rating. Dette gjør vi for å maksimere tryggheten for dem som benytter seg av garantiene våre. Hvis noe skulle skje, har vi evnen til å betale.

Sammen med partnerselskapet Lombard Insurance er vi i dag en av de største kjøperne av denne typen reassuranse på verdensmarkedet. Det innebærer at vi kan oppfylle svært omfattende garantibehov til konkurransekraftige priser.

Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om reassuranseprogrammet vårt.

Vil du vite mer om garantiene våre?