Vi prøver alltid å få til en så rask og effektiv saksbehandling som mulig når vi får inn et erstatningskrav til en garanti. Målet er selvsagt at erstatningen alltid skal bli 100 % riktig. Med andre ord – vi er profesjonelle og nøyaktige.

En garanti kan gi erstatning for merkostnader eller andre skader som oppstår i forbindelse med implementering eller gjennomføring av noe som er stipulert i en kontrakt, dersom kontraktsparten ikke selv klarer å oppfylle sine forpliktelser, for eksempel på grunn av konkurs.

I prosessen med å vurdere en skade, trenger Nordic Guarantee tilgang til informasjon og dokumentasjon slik at vi kan vurdere vårt ansvar i henhold til garantien og verifisere riktigheten på det begjærte beløpet.

Når en skade meldes, vil Nordic Guarantee bekrefte at kravet er mottatt og meddele hvilken informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å kunne fortsette behandlingen av saken. For å oppnå en raskere prosess, kan den som ønsker å fremsette et krav vedlegge en kopi av garantien og annen relevant dokumentasjon når skaden blir meldt inn første gang.

Informasjon om personlig databehandling:
Vær oppmerksom på at informasjonen du oppgir i skjemaet ovenfor, blir lagret av Nordic Guarantee for å behandle ditt krav.
For ytterligere informasjon om hvordan Nordic Guarantee behandler personopplysninger, vennligst les våre Personvernregler på https://www.nordicguarantee.no/personvernregler/.
Send

All fields are mandatory.

Vil du vite mer om garantiene våre?