Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Våre garantier

Leiegaranti

Leiegaranti er en effektiv måte å sikre de kontraktsmessige forpliktelsene i en kommersiell leieavtale mellom leietaker og utleier.

Byggherregaranti

Byggherregaranti i henhold til standard eller som skreddersydd løsning. Vi løser det!

Skattetrekksgaranti

Frigjør kapital med vår skattetrekksgaranti!

Garanti etter bustadoppføringsloven

Den smarte måten å løse byggsikkerhet etter Bustadoppføringslova på

Garanti etter Avhendingslova

Avhendingslova §2-11 betyr at det skal stilles garantier også for ferdigstilte boliger som selges innen seks måneder etter ferdigstillelsesdato.

Tollkredittgaranti

Vår tollkredittgaranti trengs når du vil registrere deg som kredittkunde, eller når du som importør søker om midlertidig tollfrihet!

Betalingsgaranti

Forbedre kontantstrømmen i prosjektet/entreprisen med vår betalingsgaranti!

Forskuddsgaranti

En effektiv garanti for å få betalt tidlig i prosjektet/entreprisen med høy sikkerhet for motparten.

Anbudsgaranti

Når bestilleren krever sikkerhet for at leverandøren/entreprenøren kan fullføre et innlevert anbud.

Miljøgaranti

Løsningen på dine miljøgaranti behov!

Garantier for rehabilitering av gruver

Garantiløsningen for driftsmessige behov hos gruvebedrifter!

Reklamasjonstidsgaranti

Våre garantier er tilpasset de allmenne bestemmelsene som gjelder i en rekke ulike bransjer!

Kunne ikke finne noen poster