Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Personvernregler

Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag (Nordic Guarantee) er behandlingsansvarlig for å behandle personopplysningene dine. Nordic Guarantee avgjør formålene til og metodene for behandlingene.

Nordic Guarantee har stor respekt for personvernet ditt, og derfor har vi iverksatt tiltak for å håndtere personopplysningene dine på en ansvarlig og sikker måte. All behandling hos Nordic Guarantee utføres i henhold til EUs personvernforordning (GDPR). Se denne nettsiden for siste versjon av personvernerklæringen.

Definisjoner
Personopplysninger er informasjon som kan knyttes direkte eller indirekte til en levende, fysisk person. Dette kan f.eks. være navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Den registrerte er en identifiserbar, fysisk person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, med f.eks. navn, personnummer, stedsinformasjon osv.
Behandling er alle handlinger knyttet til personopplysninger, f.eks. innsamling, registrering og lagring.
Behandlingsansvarlig har det endelige ansvaret for å overholde EUs personvernforordning og andre gjeldende personvernlover som angår selskapets behandling av personopplysninger.
Databehandler er et selskap som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Opplysninger og hvordan vi behandler dem
Nordic Guarantee behandler personopplysninger som er nødvendige for å levere våre produkter og tjenester til deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn, avhenger av hvilket forhold du har til Nordic Guarantee. Det kan blant annet være: navn, tittel, selskapsadresse, telefonnummer, e-postadresse og påloggingsinformasjon på FastTrack. Nordic Guarantee behandler personopplysninger som vi har samlet inn direkte fra deg, den registrerte. Dette kan f.eks. være når du kjøper en garanti, ber om et tilbud via nettportalen vår, FastTrack, eller når du sender en skademelding via skademeldingsskjemaet på nettstedet. Vi samler noen ganger inn personopplysninger fra andre kilder, slik som selskapet du representerer eller personen som søker om en garanti.
Vi samler også inn personopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, slik som personopplysningsregistre (f.eks. Bisnode). Vi kan også samle inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt ved hjelp av informasjonskapsler.

Hva bruker vi personopplysninger til?
Nordic Guarantee behandler personopplysningene dine for (i) å overholde en kontrakt som selskapet du representerer, er en del av, (ii) å overholde kontraktsmessige forpliktelser overfor deg som begunstiget og (iii) sende deg informasjon og direkte markedsføring via e-post eller annet.
Vi behandler personopplysninger, som navn, tittel, firma, e-postadresse og telefonnummer, slik at vi kan markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg. Når vi retter markedsføring direkte mot deg, gjøres dette via telefon, e-post eller via vårt nettsted. Hvis du ikke vil motta direkte markedsføring eller ikke vil at vi skal se på personopplysningene dine for dette formålet, kan du gi oss beskjed via fremgangsmåtene som står beskrevet nedenfor.
For å behandle personopplysninger for formålene som står beskrevet ovenfor, må vi ha et rettsgrunnlag for hver behandlingsaktivitet. Vi behandler dine personopplysninger basert på følgende rettsgrunnlag:
At behandlingen er nødvendig

  • for å overholde en kontrakt som den registrerte er en del av eller for å iverksette tiltak på anmodning fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt
  • for å utøve den behandlingsansvarliges berettigede interesser. Nordic Guarantees berettigede interesse er å kunne drive direkte markedsføring av produktene sine.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?
Personopplysningene dine blir bare lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet til behandlingen. Personopplysningene dine blir slettet eller anonymisert når de ikke lenger er relevante for formålene de ble samlet inn for.

Hvem overfører vi personopplysningene dine til?
Personopplysningene dine blir bare gitt videre i den grad det er relevant for å oppnå formålet med behandlingen. Personopplysningene dine kan overføres til og behandles av Nordic Guarantees kontorer i EU/EØS.
Nordic Guarantee benytter databehandlere for å håndtere enkelte oppgaver, slik som drift og støtte for IT-miljøet, arkivering og å sende ut informasjon via e-post. Det betyr at databehandlerne også kan få tilgang til noe informasjon om deg som den registrerte. Disse partene kan imidlertid ikke behandle personopplysningene dine av noen annen grunn enn de vi spesifiserer.
Noen av Nordic Guarantees databehandlere kan drive en del av sin virksomhet i land utenfor Sverige eller EU/EØS («tredjeparts land»). Hvis vi overfører opplysningene dine til en leverandør i et slikt tredjeparts land, iverksetter vi egnede sikkerhetstiltak for å sikre at de overførte personopplysningene blir behandlet i samsvar med gjeldende lov. Vi inngår avtaler med våre databehandlere som inneholder personvernklausuler godkjent av EU-kommisjonen, for å sikre at de oppfyller de nødvendige kravene til personvern.
Vi verken deler, selger, overfører eller på annen måte utleverer personopplysninger utover vilkårene i denne personvernerklæringen med mindre loven forplikter oss til å gjøre dette.

Dine rettigheter
Du kan kontakte oss for å be om skriftlig dokumentasjon av personopplysningene som Nordic Guarantee behandler om deg, og hvordan disse brukes i selskapet. Du har også rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, samt be om at vi retter, begrenser eller sletter personopplysninger i henhold til bestemmelsene i EUs personvernforordning. I noen tilfeller kan du også be om at informasjonen som du har oppgitt til oss, skal overføres til en annen behandlingsansvarlig (rett til dataportabilitet). Dersom du ønsker dette, sender du en skriftlig og signert forespørsel til Nordic Guarantee på nedenstående adresse.
Når vi behandler personopplysninger for å drive direkte markedsføring, har du rett til å protestere mot en slik behandling. Dersom du ønsker dette, sender du en skriftlig og signert forespørsel til Nordic Guarantee på nedenstående adresse.
Hvis du oppdager at behandlingen av personopplysningene dine bryter med EUs personvernforordning, har du rett til å sende en klage til en tilsynsmyndighet. I Sverige er dette Datainspektionen, og i Norge Datatilsynet.

Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Dette er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler brukes for noen funksjoner som gir brukere en bedre opplevelse på nettstedet, eller for å føre statistikk over bruken av nettstedet.
Alle som besøker et nettsted, skal få informasjon om hva informasjonskapsler brukes til. Brukeren skal også få mulighet til å samtykke til hvilke informasjonskapsler som skal brukes til å lagre eller hente opplysninger i f.eks. mobiltelefoner og datamaskiner. De fleste nettlesere gir mulighet til å blokkere informasjonskapsler. Gå til https://www.nordicguarantee.no/cookies for mer informasjon om hvordan vi håndterer informasjonskapsler.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål om innholdet i denne personvernerklæringen eller ønsker å sende oss en av de ovennevnte forespørslene, kan du kontakte oss:
Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo
E-postadresse: info@nordg.no