Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Tall og fakta

Raske fakta

 • Nordic Guarantee er et datterselskap av Manzillo Holdings Limited
 • Kontorer i Stockholm, Malmö, Oslo, Helsinki, København og Malaga.
 • Vi garanterer for mer enn SEK 36 milliarder
 • Ca. 3,900 kunder
 • +55 ansatte
 • Vi er underlagt tilsyn fra det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen.

Finansielle høydepunkter – 2022

 • Premieinntekt SEK 349,8 mill
 • Årsresultat SEK 14,8 mill
 • Kapitalbase (Per Solvency II) SEK 274,6 mill
 • Egenkapital SEK 232,9 mill
 • SCR* 170,9%
 • Kapitalkrav for Solvens II er oppfylt

* Kapitalbase/Solvens II kapitalkrav

Tilsyn og konsesjon

Nordic Guarantee er underlagt tilsyn fra det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen (FI), med tillatelse (konsesjon) til å drive forsikringsvirksomhet innenfor forsikringsklasse 9, 14, 15 og 16. For fullstendig informasjon se foretaksregisteret hos FI.

Synspunkter og klager

Ved eventuell tilbakemelding eller klage ber vi om at du kontakter oss ved brev eller e-post på følgende adresser:

Nordic Guarantee
Postboks 268 Sentrum
0103 Oslo
info@nordg.no

For raskere saksgang ber vi om at du oppgir navn på den person hos Nordic Guarantee som du har vært i kontakt med samt en redegjørelse knyttet til hendelsen som ligger til grunn for din tilbakemelding. Klageansvarlig er Michael Gantén, som nås på +46 8 586 165 17, complaint@nordg.com.

For ytterligere opplysninger vedrørende våre prosedyrer for håndtering av klager, vennligst se nedestående dokument «Klagehåndtering».