I Nordic Guarantee bryr vi oss om planeten vår. Vårt lille bidrag er å gi markedet de nødvendige garantiene de trenger mot relevante myndigheter som for eksempel Miljødirektoraet. På denne måten sikrer man at miljøbestemmelsene som er avtalt mellom myndighetene og vår klient blir ivaretatt i henhold til avtalen når tillatelsen er innvilget.

Ved å bruke en garanti fra Nordic Guarantee kan man oppnå dette uten å binde opp betydelige beløp i kontanter i form av innskudd eller ved å benytte seg av kredittfasiliteter. Våre miljøgarantier utstedes basert på kravene fra relevante myndigheter og følger den standard som er fastsatt. Vi har et dyktig team av garantieksperter som sørger for at alle aspekter fra miljøfaktorer, teknologi til lokal markedskunnskap og lovgivning blir dekket. Med våre miljøgarantier gjør vi det mulig for våre kunder å overholde lokalt lovverk, frigjøre kredittlinjer og forbedre kontantstrømmen samt arbeidskapitalen.Vi analyserer alle garantiforespørsler basert på den nøyaktige karakteren av myndighetsvedtaket og vår klients evne til å utføre. Vår vurdering lar oss ta et velinformert syn på garantiforespørselen når vi analyserer og utarbeider forespørselen fra våre kunder.

• Våre garantier dekker selskaper fra alle sektorer i bransjen, fra mindre, nystartete virksomheter til større etablerte selskaper
• Vi følger en mer kommersiell, forretningsvennlig tilnærming når vi setter opp garantifasiliteten
• Vi forstår våre kunders behov og tilpasser våre fasilitetene deretter
• Vi tilbyr konkurransedyktige priser

Vi jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg en unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet. En garanti fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader. Betalingsgarantiene kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.