Vi vil herved informere om at Donny Gouveia er blitt utnevnt som ny CEO (Administrerende Direktør) i Nordic Guarantee Norden.

Dette er gjort for å ytterligere styrke Nordic Guarantees vei mot å nå de ambisjoner som er satt for konsernet. Donny Gouveia er den rette person til å ta Nordic Guarantee til nye høyder, gjennom blant annet en sterk faglig bakgrunn som Finans Direktør og Vise Administrerende Direktør for et børsnotert selskap i byggebransjen, samt også gjennom sin leder rolle i Sør-Afrikas største garanti selskap; Lombard Guarantee.

Donny Gouveia er på alle mulige sett klar for å ta tak i utfordringen med å lede Nordic Guarantee Norden videre.

Styret vil takke Johan Brinkenberg for hans utrettelige innsats for Nordic Guarantee og styret ønsker ham lykke til med fremtiden.

Kort om Nordic Guarantee:

Nordic Guarantee er en av Nordens største uavhengige tilbydere av kontraktsgarantier. Vi tilbyr trygge garantier uten kapitalbinding, lange behandlingstider eller høye kostnader. Det gjør at våre kunder slipper å binde opp kapital som i stedet kan benyttes til kjernevirksomheten. Vi er ca 40 ansatte, vi vokser raskt og har kontor i Stockholm, Malmø, Helsingfors, København og Oslo.

Kontaktinformasjon:

Michael Gantén, Markedssjef, +46 765-27 65 17, e-post michael.ganten@nordg.com www.nordicguarantee.no