Nordic Guarantee er en av Nordens største uavhengig tilbyder av garantier. Vi har sikre garantier, uten verken kapitalbinding eller lang behandlingstid, til konkurransedyktige priser.

UNOMA, med base i Trondheim, er Norges første helhetlige byggentreprenørkjede for selvstendige entreprenører, som får tilgang til stordriftsfordeler, systemer og verktøy på lik linje med de største aktørene i byggebransjen.

Gjennom dette samarbeidet vil Nordic Guarantee kunne tilby UNOMA sine byggentreprenører et komplett utvalg av garantier, samt rådgivning og assistanse i forbindelse med garantier.

”UNOMA har utarbeidet et interessant konsept med stor innovasjonshøyde, som vi tror vil bli en suksess på markedet. Vi er glade og stolte over tilliten UNOMA viser oss ved å velge Nordic Guarantee som deres samarbeidspartner på garanti-siden», sier Michael Gantén, markedssjef hos Nordic Guarantee.

Nordic Guarantee er den ledende eksperten på garantier til byggenæringen i Norden. Vi i UNOMA er opptatt av å innlede samarbeid med selskaper som er kunnskapsrike, innovative og konkurransedyktige, og Nordic Guarantee er i så måte en helt riktig samarbeidspartner for oss” sier Ketil Hveding, Daglig Leder hos UNOMA

Kontaktinformasjon:

Nordic Guarantee
Michael Gantén, salg- og markedssjef, telefon: +46 765-27 65 17, e-post: michael.ganten@nordg.com

UNOMA
Ketil Hveding, Daglig Leder, telefon +47 913 43 942, e-post: ketil@unoma.no