De fleste entreprisekontrakter krever at entreprenøren stiller sikkerhet til bestilleren som garanti for at engasjementet kan fullføres. Sikkerheten gjelder også ansvar i reklamasjonstiden etter at entreprisen er fullført. Kombiner en utførelsesgaranti med en reklamasjonstidsgaranti, så får du byggsikkerhet etter Bustadoppføringslova. Byggsikkerhet beskytter deg som forbruker mot eventuelle merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren ikke oppfyller forpliktelsene i entrepriseavtalen i entreprise- eller reklamasjonstiden.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når du trenger Garanti etter bustadoppføringslova!

Vi jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Nordic Guarantee tilbyr et komplett sett av garantier som kan benyttes i entreprisesammenheng, blant annet en garanti som omfatter entreprenørens forpliktelser i et kontraktsforhold. Med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet. Byggsikkerhet etter Bustadoppføringslova fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader. Byggsikkerhet etter Bustadoppføringslova kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.