Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Garanti etter bustadoppføringsloven

Bustadoppføringsloven regulerer avtale mellom utbygger og forbruker om oppføring av ny bolig, og krever at utbygger stiller garanti overfor kjøper som sikkerhet for leveransen jf. bustadoppføringsloven § 12. Kravet er ufravikelig og bestemmer at garantien minst skal ha en størrelse på 3 eller 10% av kjøpesum, avhengig av det bygges på forbrukers tomt eller ikke, mens størrelsen på garantien skal være på 5% i 5 år etter overtagelse, definert som reklamasjonsperioden.

Dersom utbygger tar inn forskuddsbetaling fra kjøper før boligen overleveres, plikter utbygger å stille garanti etter bustadoppføringsloven § 47 som sikkerhet for kjøpers forskuddsbetaling. Ved å benytte en slik type garanti, tilføres utbygger likviditet underveis i byggeprosessen, samtidig som kjøper får tilfredsstillende sikkerhet for den forskuddsbetaling som gjøres.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når du trenger garantier etter bustadoppføringsloven.

Vi jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Nordic Guarantee tilbyr et komplett sett av garantier som kan benyttes i entreprisesammenheng, blant annet en garanti som omfatter entreprenørens forpliktelser i et kontraktsforhold. Med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet. Byggsikkerhet etter Bustadoppføringslova fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader. Byggsikkerhet etter Bustadoppføringslova kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.

Kan hende du også liker

Garanti etter Avhendingslova

Avhendingslova §2-11 betyr at det skal stilles garantier også for ferdigstilte boliger som selges innen seks måneder etter ferdigstillelsesdato.

Forskuddsgaranti

En effektiv garanti for å få betalt tidlig i prosjektet/entreprisen med høy sikkerhet for motparten.

Kunne ikke finne noen poster