Ved for eksempel større entrepriser kan bestilleren kreve sikkerhet for at entreprenøren kan fullføre et innlevert anbud. Dette kravet til sikkerhet kan vi løse ved at vi på oppdrag fra deg som entreprenør utsteder en anbudsgaranti til bestilleren. Hvis bestilleren velger deg som entreprenør til arbeidet, kan vi enkelt utstede en byggsikkerhetsforsikring som gjelder i entreprise- og garantitiden. Anbudsgarantien er enkel å innarbeide i anbuds- og kontraktsdokumenter, og den har ingen egenandel. Det er ikke nødvendig å returnere garantien til oss når garantitiden utløper, så du behøver ikke overvåke løpetiden.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når du trenger en anbudsgaranti!

Vi jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Anbudsgarantiene våre er basert på en rekke ulike bransjestandarder, og med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet. En anbudsgaranti fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr eller administrasjonskostnader. Anbudsgarantiene kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.