Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Byggherregaranti

Ved gjennomføringen av bygge- og anleggsprosjekter, kreves det normalt at byggherren stiller garanti som sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. Dette omtales som byggherregaranti og garantien stilles som sikkerhet overfor entreprenøren. Garantien er dermed motsatsen til entreprenørgarantien.

De aller fleste entrepriser som gjennomføres på fastlandet i Norge, gjøres på bakgrunn av en kontrakt etter Norsk Standard (NS) og disse kontraktene vil normalt kreve at det stilles garanti på 17,5% av kontraktsbeløpet på vegne av byggherren overfor entreprenøren. Entreprenøren skal på sin side stille en entreprenørgaranti overfor byggherren på 10% av kontraktsbeløpet. Forskjellen i satsene kommer som følge av at reglene om innestående på 7,5%, som først betales til entreprenøren ved sluttoppgjør. En byggherregaranti sikrer entreprenøren mot mislighold på byggherresiden, normalt for sen eller uteblitt betaling av kontraktssummen. Merk imidlertid at det kan foreligge andre forpliktelser på byggherrens hånd, eksempelvis prosjekteringsansvar.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når din virksomhet trenger byggherregaranti, og vi kan også levere alle andre garantier som kan være aktuelle ved gjennomføringen av prosjekt, for eksempel betalingsgaranti eller garantier etter bustadoppføringsloven. Vi jobber utelukkende med garantier og kan dermed tilby unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Vi kan også tilby skreddersydde løsninger tilpasset bestemte kontrakter eller innenfor ulike virksomhetsområder. Garantier fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Garantier bestilles raskt i vårt online bestillingssystem og med løpende garantibehov vil vi også kunne sette opp garantirammer som dekker det løpende behovet.

 

Vil du vite mer om Byggherregaranti?

Maheshvaran Moopanar

Head of Surety – New Markets
mahesvaran.moopanar@nordg.com

Kan hende du også liker

Garanti etter Avhendingslova

Avhendingslova §2-11 betyr at det skal stilles garantier også for ferdigstilte boliger som selges innen seks måneder etter ferdigstillelsesdato.

Betalingsgaranti

Forbedre kontantstrømmen i prosjektet/entreprisen med vår betalingsgaranti!

Forskuddsgaranti

En effektiv garanti for å få betalt tidlig i prosjektet/entreprisen med høy sikkerhet for motparten.

Anbudsgaranti

Når bestilleren krever sikkerhet for at leverandøren/entreprenøren kan fullføre et innlevert anbud.

Kunne ikke finne noen poster