Nordic Guarantee tilbyr byggherregarantier som garanterer byggherrens forpliktelser i henhold til den underliggende kontrakten. Ofte dreier dette seg om betalingsforpliktelser til utførende entreprenør, men det kan også handle om forpliktelser som f.eks. prosjektering.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når du trenger byggsikkerhet!

Vi jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Nordic Guarantee tilbyr et komplett sett av garantier som kan benyttes i entreprisesammenheng, blant annet en garanti som omfatter entreprenørens forpliktelser i et kontraktsforhold. Videre kan Nordic Guarantee stille garantier hvor forbrukere har inngått avtale om oppføring av bolig i henhold til Bustadoppføringsloven. Med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet. Byggsikkerhet fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader. Byggherregarantien kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.