En betalingsgaranti sikrer at en selger får betalt for leverte varer og/eller tjenester, selv om kjøperen skulle bli insolvent. Behovet for en betalingsgaranti oppstår som oftest når betalingen skal foretas først etter at en vare eller tjeneste er levert. Hvilke av våre betalingsgarantier som passer best for deg, avhenger altså av hvilken bransje du er i, og hvilken situasjon du befinner deg i. Betalingsgarantien er enkel å innarbeide i anbuds- og kontraktsdokumenter, og den har ingen egenandel. Det er ikke nødvendig å returnere garantien til oss når garantitiden utløper, så du behøver ikke overvåke løpetiden.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når du trenger en betalingsgaranti!

Vi jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg en unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Betalingsgarantiene våre er basert på en rekke ulike bransjestandarder, og med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet. En betalingsgaranti fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader. Betalingsgarantiene kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.