Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Entreprenørgaranti

De fleste entreprisekontrakter krever at entreprenøren stiller sikkerhet overfor byggherren i form av garanti, som skal dekke eventuelle merkostnader som måtte oppstå dersom entreprisen ikke blir gjennomført i henhold til kontrakten. Garantien vil gjelde under utførelsesperioden, samt den reklamasjonsperioden som er bestemt i kontrakten.

Entreprenørgarantier benyttes normalt sett ved gjennomføringen av alle bygge- og anleggsprosjekt i Norge, og garantien omfatter både kravet til sikkerhet som må stilles i utførelsestiden samt reklamasjonstiden. Garantien sikrer byggherren mot merkostnader som følge av mislighold fra entreprenørens side, det være seg mangler, forsinkelse eller i verste fall konsekvenser som følge av konkurs.

Entreprenørgaranti stilles ikke bare mot byggherren, men også fra underleverandør til totalentreprenør i entrepriser med flere ledd.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når din virksomhet trenger entreprisegaranti, og vi kan også levere alle andre garantier som kan være aktuelle ved gjennomføringen av prosjekt, for eksempel forskuddsbetalingsgaranti eller betalingsgaranti. Vi jobber utelukkende med garantier og kan dermed tilby unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Vi kan også tilby skreddersydde løsninger tilpasset bestemte kontrakter eller innenfor ulike virksomhetsområder. Garantier fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Garantier bestilles raskt i vårt online bestillingssystem og med løpende garantibehov vil vi også kunne sette opp garantirammer som dekker det løpende behovet.

 

Vil du vite mer om Entreprenørgaranti?

Andreas Almlid

Head of Portfolio – Norway
andreas.almlid@nordg.com

Kan hende du også liker

Byggherregaranti

Byggherregaranti i henhold til standard eller som skreddersydd løsning. Vi løser det!

Garanti etter Avhendingslova

Avhendingslova §2-11 betyr at det skal stilles garantier også for ferdigstilte boliger som selges innen seks måneder etter ferdigstillelsesdato.

Betalingsgaranti

Forbedre kontantstrømmen i prosjektet/entreprisen med vår betalingsgaranti!

Forskuddsgaranti

En effektiv garanti for å få betalt tidlig i prosjektet/entreprisen med høy sikkerhet for motparten.

Kunne ikke finne noen poster