Mange utleiere krever en form for sikkerhet for fremtidige leieinnbetalinger av leietakerne. I mange tilfeller er det utleier som anbefaler leietakerne å henvende seg til oss i Nordic Guarantee, siden vi tilbyr leiegaranti.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når du trenger en leiegaranti!

Vi jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Vår leiegaranti følger bransjestandarden, men med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt leiekontrakt. En leiegaranti fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader. Leiegarantien kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.