Når en byggentreprise eller et prosjekt er ferdig, er det vanlig med en såkalt reklamasjonstid der entreprenøren har ansvaret for eventuelle feil og mangler som måtte oppstå. Vår reklamasjonstidsgaranti er som regel fra to til fem år, avhengig av entreprise- eller prosjekttype, men kan tilpasses ved behov. En reklamasjonstidsgaranti sikrer at feil og mangler blir utbedret, selv om entreprenøren for eksempel skulle gå konkurs eller avvikle virksomheten i løpet av denne tiden. For byggebransjen tilbyr vi en spesialtilpasset garanti. Dette er en kombinasjon av en utførelsesgaranti og en reklamasjonstidsgaranti, kalt byggsikkerhet.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når du trenger en reklamasjonstidsgaranti!

Vi jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Nordic Guarantee tilbyr et komplett sett med garantier i henhold til Bustadoppføringslova og Norsk Standard. Med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet. En reklamasjonstidsgaranti fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader. Reklamasjonstidsgarantien kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.

FastTrack – gir kontroll og oversikt, til enhver tid

Med den nettbaserte løsningen FastTrack kan du logge inn for å bestille nye eller administrere eksisterende garantier. Enkelt, kostnadsfritt og tilgjengelig døgnet rundt.

Last ned vår Power App for byggebransjen her!


Get it on Google Play