Før en entreprenøravtale kan inngås, krever bestilleren som regel at entreprenøren stiller en utførelsesgaranti. Utførelsesgarantien kompenserer om nødvendig bestilleren for f.eks. de ekstrakostnadene og feilene som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstillelse. Garantien sikrer også at selve leveransen eller entreprisen blir fullført, selv om entreprenøren skulle gå konkurs. For byggebransjen tilbyr vi en spesialtilpasset garanti. Dette er en kombinasjon av en utførelsesgaranti og en reklamasjonstidsgaranti, kalt byggsikkerhet.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når du trenger en utførelsesgaranti!

Vi jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Nordic Guarantee tilbyr et komplett sett med garantier i henhold til Bustadoppføringslova og Norsk Standard. Med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet. En utførelsesgaranti fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader. Utførelsesgarantien kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.